Foto's

Foto
Meer foto's

Maatregelen en info mbt coronavirus

MAATREGELEN, VOORSCHRIFTEN & RICHTLIJNEN,

INFO en ANNULEREN M.B.T. HET CORONAVIRUS  

INGAANDE 14 OKTOBER 2020. 

 

Om uw, en de gezondheid van uw medegasten,

zoveel mogelijk te waarborgen, te voldoen aan

de door de overheid/RIVM gestelde eisen en richtlijnen, 

is het volgende van toepassing op uw verblijf op

camping De Olde Bârgen!

 

MAATREGELEN:

a.  1-richtingsverkeer rondom het sanitairgebouw 

    Volg hiervoor de aanwijzingen ter plaatse 

    (IN rechts en UIT links van het gebouw)

b.  Ledigen chemisch toilet (advies)    

    * 's morgens tot 14.00 uur de even plaatsnummers.

    * 's middags na 14.00 uur de oneven plaatsnummers.

c. Bezoeker alleen op aanvraag toegestaan

    In verband met de landelijke toename van het 

    aantal corona-besmettingen hebben we gemeend

    in principe geen bezoek op de camping meer toe 

    te staan. Wilt u toch bezoek ontvangen dan dient 

    u vooraf een aanmeldingsformulier in te vullen. 

    Ps: het formulier wordt met de reserverings-

    bevestiging meegestuurd of is anders te verkrijgen 

    bij de receptie, dit tijdens de openingstijden.

d. Logé (s) alleen op aanvraag toegestaan

    In verband met de landelijke toename van het

    aantal corona-besmettingen hebben we gemeend

    in principe geen logé (‘s) op de camping meer toe

    te staan. Wilt u toch (een) logé (‘s) ontvangen dan 

    dient u vooraf een aanmeldingsformulier in te vullen.

    Ps: het formulier wordt met de reserverings-

    bevestiging meegestuurd of is anders te verkrijgen

    bij de receptie, dit tijdens de openingstijden.

e. In elke doucheruimte mogen gelijktijdig maximaal

    2 personen aanwezig zijn, behorende tot één

    huishouden (1 douche is dicht en 3 van de 5 

    wastafels zijn afgesloten).

f.  In elke doucheruimte mag maximaal één persoon

    aanwezig zijn, niet behorende tot één huishouden

    (1 douche is dicht en 3 van de 5 wastafels zijn 

    afgesloten).

g. Desinfecteren handen en polsen   

    Voor en zeker na het gebruik van het sanitair-gebouw, 

    dient u uw handen en polsen te desinfecteren 

    met de voor het sanitair-gebouw aanwezige hand-

    gel. Het dragen van geschikte handschoenen 

    wordt als gelijkwaardig beschouwd.  

    PS: Voor het gebruik van het sanitair gebouw doet

    u het voor de andere gasten en na het gebruik van

    het sanitair-gebouw voor uzelf. Doe het!!! 

    Wel eerst het label terughangen s.v.p.  

 

GEBRUIK SANITAIR GEBOUW   

We hebben, om 1,50- meter-richtlijn zoveel mogelijk

te kunnen waarborgen, het gebruik van het sanitair-

gebouw als volgt geregeld: 

a.  Gebruik sanitairgebouw

    Om zoveel mogelijk uw gezondeid te waarborgen

    hebben we een label-systeem ontwikkeld.

    Procedure:

    a.  Indien beschikbaar neemt u een label mee van 

        de door u gewenste ruimte in het sanitair-gebouw,

        of van de overdekte buiten-afwasplaats. 

        (labels hangen aan het publicatiebord). 

    b. Tijdens het gebruik van de ruimte of de afwasplaats,

        hangt u het label naast de deur van de betreffende

        ruimte of bij de betreffende afwasplaats.

    e. Bij het verlaten van de sanitaire-ruimte of de overdekte 

        buiten-afwasplaats, neemt u het label weer mee en 

        hangt het weer terug aan het publicatiebord. 

        Niet vergeten s.v.p. !! 

Per binnen-ruimte in het sanitair-gebouw, is 1 label 

beschikbaar. Voor de overdekte buiten-afwasplaats zijn

4 labels beschibaar. Zijn de betreffende labels niet meer

aanwezig, dan graag op gepaste afstand, (even) wachten. 

De volgende labels zijn beschikbaar:

  1. Stortvoorziening chemisch toilet: 1 label.
  2. Herendouches: 1 label.
  3. Herentoilet 1: 1 label.
  4. Herentoilet 2: 1 label.
  5. Overdekte buiten-afwasplaats: 4 labels.
  6. Damestoilet 2: 1 label. 
  7. Damestoilet 1: 1 label.
  8. Damesdouches: 1 label.  

 

VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN OVERHEID

a. Voorschriften en richtlijnen van de (rijks)-

    overheid / het RIVM

    De actuele voorschriften en richtlijnen van de (rijks)

    overheid/het RIVM zijn onverminderd van toe-

    passing op uw verblijf op camping De Olde Bârgen. 

    Wij gaan er vanuit dat u daarmee voldoende

    bekend bent! 

 

INFORMATIE: 

a.  Openingstijden en –dagen receptie 

    Tot de herfstvakantie noord: Maandag,woensdag, 

    vrijdag en zaterdag  (**2).

    In de herfstvakantie noord: Dagelijks (**3) 

    Na de herfstvakantie Noord tot en eind maart: 

    Alleen telefonisch (0521 – 59 72 61) 

    (**2)  De receptie is op de aangegeven dagen 

             ’s morgens geopend van 9:00 tot 10:30 uur.

    (**3)  De receptie is op de aangegeven dagen 

             ’s morgens geopendvan 9:00 tot 10:30 uur 

             en op 14 oktober, vanaf 18:00 uur voor het 

             afhalen van de pizza ’s. 

b. Folders, app-informatie, wandelroutes SBB en

    natuurkranten

    Deze zijn te verkrijgen op de receptie, tijdens de 

    openingstijden en in de info-hut aan de voorzijde

    van de camping.

c.  Actuele informatie

    Actuele informatie vindt u op het publicatiebord. 

    De inlogcode voor de WiFi is: OldeBargen  

d.  Broodjes- en pizza-service (alleen in de herfst-

    vakantie noord) 

    Bij voorkeur te bestellen middels de camping-app 

    (zie flyer c.q. QR-code publicatiebord voor het 

    sanitair gebouw). 

    Broodjes bestellen de dag er voor, voor 17.00 uur. 

    Pizza’s bestellen voor alleen woensdagavond, voor

    woensdag 12:00 uur.

    Voor info, soorten en prijzen zie publicatiebord 

    voor het sanitair gebouw. Broodjes en pizza ’s wor-

    den bij voorkeur afgerekend middels de reserve-

    ringsbon. 

    PS: wacht bij aanmelden middels de app wel op een

    bevestiging. Duurt soms even! Bij allemaal nullen op-

    nieuw bestellen.     

e. Info-hut

    U kunt er boeken lenen en er zijn diverse folders

    aanwezig.  Vriezer en/of koelkast is/zijn voor 

    tentkampeerders en de trekkershut beschikbaar.

f.  Campers graag water van huis meenemen

    We helpen u graag, indien u toch nog water 

    nodig bent. 

 

ANNULEREN MBT HET CORONAVIRUS

Als u reserveert in deze onzekere tijden, dan neemt

u (enig) risico. Mocht u, of iemand in uw reisgezel-

schap klachten krijgen of wilt u om wat voor reden 

dan ook zelf annuleren met betrekking tot het 

coronavirus, dan brengen wij u de verblijfskosten in

rekening conform de annuleringsvoorwaarden.

Wees u hier bewust van zodat u achteraf niet voor

onaangename verrassingen komt te staan.

Het kan immers zo zijn dat er een nieuwe golf van

besmettingen komt of dat onverwachts nieuwe 

maatregelen gaan gelden.

Dus wilt u in deze geen risico lopen, dan raden wij

u aan niet te reserveren!    

Wel kunt u uw reservering, binnen 24 uur na 

reserveren, kosteloos annuleren, dit in afwijking

van onze annuleringsvoorwaarden.

 

Camping de Olde Bârgen / CORONAVRIJ !

 

Campingeigenaren en campinggasten zijn zelf verant-

woordelijk voor het naleven van de noodverordening

en het naleven van de algemene richtlijnen, zoals

afstand houden, geen samenkomst van mensen en

een goede hygiëne. 

 

Camping De Olde Bârgen, versie 01 oktober 2020

Jaap & Ietje Bakker en Johanna Geertsema  

PS: u kunt ons “altijd” bellen, 0521 – 59 72 61