Foto's

Foto
Meer foto's

Maatregelen en info mbt coronavirus

MAATREGELEN, VOORSCHRIFTEN & RICHTLIJNEN,

INFO en ANNULEREN M.B.T. HET CORONAVIRUS  

 

Om uw, en de gezondheid van uw medegasten

zoveel mogelijk te waarborgen, te voldoen aan

de door de overheid gestelde eisen en richtlijnen, 

is het volgende van toepassing op uw verblijf op

camping De Olde Bârgen!

 

MAATREGELEN:

a.  1-richtingsverkeer rondom het sanitairgebouw 

    Volg hiervoor de aanwijzingen ter plaatse 

    (IN rechts en UIT links van het gebouw)

b.  Ledigen chemisch toilet (advies)    

    * 's morgens tot 14.00 uur de even plaatsnummers.

    * 's middags na 14.00 uur de oneven plaatsnummers.

c. Bezoekers-regeling

    Per 1 juli is bezoek weer beperkt toegestaan op 

    de camping.   

    U kunt middels de camping-app/Camping 

    activiteiten 2020/reserveren bezoek/, bezoek 

    aanmelden/reserveren voor de bepaalde dag/datum 

    en wel onder de volgende voorwaarden/

    uitgangspunten:    

    a. Maximaal 2 personen > 4 jaar per bezoek 

       (bij 2 personen 2x aanmelden).

    b. Bezoek is welkom vanaf 11.00 uur tot maximaal

       22.00 uur.

    c. Kinderen =/<4 jaar hoeven niet te worden 

       aangemeld en mogen zo meekomen.

    I.v.m. de beperkte beschikbaarheid van het sanitair- 

    gebouw, zijn per dag maximaal 10 bezoekers 

    toegestaan op de camping. 

    Dus als er geen reserveringen meer mogelijk zijn op

    een bepaalde dag/datum, dan graag een andere dag/

    datum kiezen voor uw bezoek.  

    PS: wacht bij aanmelden middels de app wel op een

    bevestiging. Duurt soms even!      

d. Logé-regeling

    Per 1 juli is een logé weer beperkt toegestaan op

    de camping.

    U kunt, middels decamping-app/Camping 

    activiteiten 2020/reserveren loge/, de logé 

    aanmelden/reserveren voor (een)bepaalde 

    nacht(en) en wel onder de volgende voorwaarden/

    uitgangspunten:

    a. Maximaal 1 logé > 4 jaar.

    b. Kinderen =/< 4 jaar hoeven niet te worden

       aangemeld als logé en mogen zo komen.

    c. Voor een logé, de dag van aankomst en de dag

       van vertrek reserveren/aanmelden, alsmede

       de eventuele tussenliggende dagen. 

       De logé > 4 jaar ook graag doorgeven op de 

       receptie.

    I.v.m. de beperkte beschikbaarheid van het sanitair-

    gebouw zijn per nacht maximaal 5 logé 's 

    toegestaan op de camping. 

    Dus als er geen reserveringen meer mogelijk zijn op

    een bepaalde dag/datum, dan graag een andere dag/

    datum kiezen voor uw logé. 

    PS: wacht bij aanmelden middels de app wel op een

    bevestiging. Duurt soms even!       

e.  Desinfecteren handen en polsen   

    Voor en in ieder geval na het gebruik van het sani-

    tairgebouw, dient u uw handen en polsen te desin-

    fecteren met daar aanwezige hand-gel.     

    Het dragen van geschikte handschoenen wordt als 

    gelijkwaardig beschouwd.

 

GEBRUIK SANITAIR GEBOUW   

We hebben, om 1,50- meter-richtlijn zoveel mogelijk

te kunnen waarborgen, het gebruik van het sanitair-

gebouw als volgt geregeld: 

a.  Gebruik sanitairgebouw

    Om zoveel mogelijkte kunnen voldoen aan de 1,50-

    meter-richtlijn werken we met een label-systeem.  

    Procedure:

    a. Indien beschikbaar neemt u een label mee van 

       de door u gewenste ruimte of afwasplaats in het

       sanitairgebouw. (labels hangen aan het publica-

       tiebord). 

    b. Tijdens het gebruik van de ruimte of afwasplaats,

       hangt u het label naast de deur van de betreffende

      ruimte of bij de betreffende afwasplaats.

    c. Bij het verlaten van de ruimte of afwasplaats, 

       neemt u het label weer mee en hangt het weer terug

       aan het publicatiebord. Niet vergeten s.v.p. !!

Per ruimte, in het sanitairgebouw, zijn 1 of meerdere 

labels beschikbaar. Zijn de betreffende labels niet 

meer aanwezig, dan graag, op gepaste afstand, 

(even) wachten. 

De volgende labels zijn beschikbaar:

  1. Stortvoorziening chemisch toilet: 1 label.
  2. Herendouches: 2 labels.
  3. Herentoilet 1: 1 labels.
  4. Herentoilet 2: 1 label.
  5. Afwasplaats: 4 labels.
  6. Damestoilet 2: 1 label. 
  7. Damestoilet 1: 1 labels.
  8. Damesdouches: 2 labels.  

 

VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN OVERHEID

a. Voorschriften en richtlijnen van de (rijks)-

    overheid / het RIVM

    De voorschriften en richtlijnen van de (rijks)

    overheid/het RIVM zijn onverminderd van toe-

    passing op uw verblijf op camping De Olde Bârgen. 

    Wij gaan er vanuit dat u daarmee voldoende

    bekend bent! 

 

INFORMATIE: 

a.  Openingstijden en –dagen receptie (tot 15-09 

    en in de herfstvakantie noord) 

    ’smorgens geopend van 8:30 tot 10:30 en op 

    zondagen van 9:00 uur tot 10:30 uur. 

    ’s Middags van 16:00 uur tot 17:00 uur.  

    Zondagmiddag gesloten.   

b. Folders, app-informatie, wandelroutes SBB en

    natuurkranten

    Dezezijn te verkrijgen op de receptie, tijdens de 

    openingstijden en in de info-hut.

c.  Actuele informatie

    Actuele informatie vindt u op het publicatiebord. 

    De inlogcode voor de WiFi is: OldeBargen  

d.  Broodjes- en pizza-service (tot 15 september

     en in de herfstvakantie noord) 

    Bij voorkeur alleen te bestellen middels de 

    camping-app (zie flyer c.q. QR-code publicatie-

    bord voor het sanitairgebouw).

    Broodjes bestellen de dag er voor, voor 17.00 uur. 

    Pizza’s bestellen voor de woensdagen, voor woensdag 

    12.00 uur.  Voor info zie publicatiebord voor het 

    sanitairgebouw.  Broodjes en pizza ’s worden bij

    voorkeur afgerekend middels de reserveringsbon.

    Broodjes dagelijks en pizza ’s elke woensdag (tot

    15 september en in de herfstvakantie noord).

    PS: wacht bij aanmelden middels de app wel op een

    bevestiging. Duurt soms even!      

e. Info-hut

    U kunt er boeken lenen en er zijn diverse folders

    aanwezig.  Vriezer en/of koelkast is/zijn voor 

    tentkampeerders en de trekkershut beschikbaar.

f.  Campers graag water van huis meenemen

    We helpen u eventueel graag, indien u water 

    nodig bent. 

 

ANNULEREN MBT HET CORONAVIRUS

Als u reserveert in deze onzekere tijden, dan neemt

u (enig) risico. Mocht u, of iemand in uw reisgezel-

schap klachten krijgen of wilt u om wat voor reden 

dan ook zelf annuleren met betrekking tot het 

coronavirus, dan brengen wij u de verblijfskosten in

rekening conform de annuleringsvoorwaarden.

Wees u hier bewust van zodat u achteraf niet voor

onaangename verrassingen komt te staan.

Het kan immers zo zijn dat er een nieuwe golf van

besmettingen komt of dat onverwachts nieuwe 

maatregelen gaan gelden.

Dus wilt u in deze geen risico lopen, dan raden wij

u aan niet te reserveren!    

Wel kunt u uw reservering, binnen 24 uur na 

reserveren, kosteloos annuleren, dit in afwijking

van onze annuleringsvoorwaarden.

 

Campingeigenaren en campinggasten zijn zelf verant-

woordelijk voor het naleven van de noodverordening

en het naleven van de algemene richtlijnen, zoals

afstand houden, geen samenkomst van mensen en

een goede hygiëne. 

 

Camping De Olde Bârgen / coronavrij,

Jaap & Ietje Bakker en Johanna Geertsema  

PS: u kunt ons “altijd” bellen, 0521 – 59 72 61 

Versie 01 september 2020.