Foto's

Foto: Afbeelding coronavirus

Afbeelding coronavirus

Meer foto's

Info m.b.t. het Coronavirus

ALGEMENE INFO MBT CORONAVIRUS 

Drenthe/camping De Olde Bargen, wacht op u. 

De film is te bekijken middels de volgende LINK 

Van harte welkom! 

 

Kamperen, (voorlopig) tot 1 juli 

Hoewel de overheid graag ziet dat u zo weinig

mogelijk reist bent u van harte welkom op onze 

camping, dit onder de volgende voorwaarden:

* U bent sanitair gezien volledig zelfvoorzienend.

   PS: chemisch toilet en 2 buitenkranen zijn wel 

   beschikbaar (***)

* minimaal 3 nachten te boeken.

* u ontvangt geen bezoek op de camping, ook geen

  gezinsleden/leden huishouding (op aanvraag is

  ontheffing veelal mogelijk

* Campers: graag water van huis meenemen.

 

(***) we kunnen, indien gewenst, een dixy (bouw-

   toilet), bij uw kampeerplaats plaatsen, zolang 

   het sanitairgebouw niet beschikbaar is, e.e.a. 

   afhankelijk van de periode en in overleg. 

   PS: U kunt dan geen gebruik maken van de 

   kortingsregeling.  

 

SLUITING TOILETGEBOUW  

Het toiletgebouw is vanwege de overheid, 

(voorlopig), tot 1 juli, gesloten.

Het chemisch toilet en de 2 buitenkranen

zijn wel beschikbaar.    

 

Vervallen camping-activiteiten, tot 1 juli 

Alle op de camping geplande activiteiten

vervallen tot, voorlopig, 1 juli 2020, m.u.v.

de wijnproeverij op 19 juni.

 
Welke (extra) maatregelen zijn per heden mede 

van toepassing op uw verblijf op de camping 

en welke extra voorschriften: 

Van toepassing zijn mede onderstaande extra 

maatregelen, voorlopig tot 1 juli 2020 

1. U dient voor het ingaan van het chemisch 

    toilet uw handen grondig te wassen,

    U kunt natuurlijk ook kiezen voor geschikte

    plastic handschoenen. 

2. Bezoek op de camping is niet (meer) toege-

    staan. Ook niet van gezins- of familieleden.

    Na aavraag is veelal ontheffing mogelijk.   

    Graag uw eventuele bezoek duidelijk informe- 

    ren over de nu op de camping geldende regels. 

3. Het is verboden zich in een groep van drie of meer

    personen op te houden zonder tot de dichtstbij-

    zijnde persoon in die groep en andere personen 

    een afstand te houden van tenminste1,5 meter.

    Dit verbod is niet van toepassing op:

    a. personen die een gezamenlijke huishouding vormen;

    b. kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen; 

        al dan niet onder toezicht van één of meer van hun 

        ouders of anderen die daarbij zelf als volwassenen

        onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen.  

4. Samenkomsten zijn niet toegestaan.

5. Gelijktijdig 1 persoon in het chemisch toilet, 

    bij de container(s) en de buitenkranen toege-

    staan, met uitzondering van gezinsleden/leden 

    huishouden.   

Van toepassing is mede het volgende: 

1. De voorschiften van de overheid / de vei-

    ligheidsregio Drenthe / het RIVM.

 

We hopen met bovenstaande maatregelen en de 

voorschriften, de gezondheid van uzelf en van uw 

medegasten zo veel mogelijk te waarborgen en

….… dat we de camping zo lang mogelijk open 

kunnen houden!  

 

Mocht u of uw gezinsleden en/of uw eventuele bezoek,

zich niet houden aan bovengenoemde maatregelen en 

voorschriften, dan kunnen wij uw verblijf niet continueren.   

 

Campingeigenaren en campinggasten zijn zelf

verantwoordelijk voor het naleven van de noodver-

ordening en het naleven van de algemene richtlijnen

zoals afstand houden, geen samenkomst van mensen

en goede hygiëne.  

 

Jaap & Ietje Bakker

Telefoonnummer: 0521–59 72 61 / 06-53 36 70 79

E-mail: info@oldebargen.nl

 

Natuurcamping De Olde Bârgen, waar ruimte is voor rust en stilte!

Laatste wijziging 15 mei 22.31 uur.

Coronavirus, annuleren en compensatie

CORONAVIRUS , annuleren en compensatie.

Annuleren (a en b): 

We hebben de annuleringvoorwaarden deels 

gewijzigd. Onderstaand de voorwaarden / 

uitgangspunten (a en b):

a. Annuleren boekingen met een aankomstdatum, 

    van voorlopig, tot 1 juli***:   

1. Voor boekingen met als aankomstdatum,

    van voorlopig, tot 1 juli, kunt u uw verblijf 

    kostenloos omboeken naar een andere periode

    binnen 12 maanden na einddatum originele 

    reservering.   

2. Mocht u uw boeking volledig of grotendeels 

    hebben betaald, dan wordt het percentage terug-

    gestort van de verblijfskosten, waar u volgens 

    de annuleringsvoorwaarden recht op heeft 

    (eventueel in rekening gebrachte stroom en TB 

    wordt zo wie zo teruggestort).    

    Als "verrekening" van de annuleringskosten kunt 

    u kiezen tussen:

    a. Het betalen van de annuleringskosten.

    b. Het kosteloos omboeken als genoemd onder 1. 

3. Mocht u van uw boeking nog niets hebben betaald,

    dan worden de annuleringskosten, volgens de 

    annuleringsvoorwaarden, in rekening gebracht. 

    Als "verrekening" van de annuleringskosten,

    kunt u kiezen tussen:

    a. Het betalen van de annuleringskosten.

    b. Het kosteloos omboeken als genoemd onder 1. 

4. Mochten de verblijfskosten van de nieuwe 

    boeking lager zijn dan de verblijfskosten van

    de oorspronkelijke boeking, dan zal geen 

    restitutie van het verschil plaatsvinden.

5. Bovenstaande in niet van toepassing op

    (deel)seizoen- en jaarplaatsen. 

6. Mocht u geen sanitaire voorzieningen in uw

    kampeermiddel hebben, dan zullen we de

    aanbetalingen / betalingen terugstorten, minus

    euro 30,00 aan administratiekosten.

    U dient dan wel een verklaring daaromtrend

    te overleggen.  

Annuleren boekingen met als aankomstdatum,

van voorlopig, na 30  juni***: 

1. Dan zijn onze standaard (HISWA-RECRON) 

    annuleringsvoorwaarden van toepassing: 

    * 15% bij annulering > 3 maanden voor de ingangs-

       datum.    

     * 50% bij annulering > 2 en < 3 maanden voor de

        ingangsdatum.    

     * 75% bij annulering > 1 en < 2 maanden voor de

        ingangsdatum.

     * 90% bij annulering < 1 maand voor de ingangs-

        datum.

     * 100% bij annulering op de dag van de ingangs- 

        datum.   

PS: wilt u geen risico lopen sluit dat zelf een annu-

leringsverzekering af, zo mogelijk met een aanvul-

lende dekking. 

 

Compensatieregeling (tot voorlopig 1 juli):

Wij zijn ons ervan bewust dat wij een overeen-

komst met u hebben, waarbij ook gebruik van 

het toiletgebouw is inbegrepen. Nu u daar, 

vanwege de overheid,  geen gebruik meer van 

kunt maken, is de volgende compensatierege-

ling van toepassing: 

1. Compensatie € 2,50 per plaats en per nacht

    (incl. btw) zolang het sanitair gebouw niet

    volledig beschikbaar is, dit bij een verblijf/

    reservering </= 1 maand.

2. Compensatie € 1,50 per plaats en per nacht

    (incl. btw) zolang het sanitair gebouw niet

     volledig beschikbaar is, dit bij een verblijf/

    reservering > 1 maand.

Indien u van de compensatieregeling gebruik 

wilt maken, dan graag een mail sturen aan 

info@oldebargen.nl onder vermelding van 

“Compensatieregeling”

U dient zelf het aantal aanwezige nachten bij 

te houden en verrekening zal achteraf plaatsvinden. 

Bij nieuwe kortverblijf reserveringen zal de com-

pensatieregeling gelijk worden verdisconteerd. 

 

Campingeigenaren en campinggasten zijn zelf

verantwoordelijk voor het naleven van de noodver-

ordening en het naleven van de algemene 

richtlijnen, zoals afstand houden, geen samen-

komst van mensen en goede hygiëne.

 

Jaap & Ietje Bakker

Telefoonnummer: 0521 – 59 72 61

E-mail: info@oldebargen.nl 

 

Natuurcamping De Olde Bârgen, waar ruimte is voor rust en stilte!

Laatste wijziging 07 mei 2020, 21.32 uur.

Foto's

Foto: Coronavirus

Coronavirus

Meer foto's

Foto's

Foto
Meer foto's

Maatregelen coronavirus tot 1 juni

Maategelen, voorzieningen en info m.b.t. het 

coronavirus, van 20 mei tot 1 juni (He-Pi).  

Om uw en ook onze gezondheid te waarborgen en te 

voldoen aan de door de overheid gestelde eisen hebben

we besloten tot het nemen van de volgende maatregelen

op de camping, welke 20 mei van kracht worden: 

MAATREGELEN: 

a. 1-richtingsverkeer

    We gaan voor voetgangers en fietsers 1-richtings-

    verkeer instellen. IN via de hoofingang en UIT via het

    achterste veld.

b. 1-richtingsverkeer rondom het toiletgebouw

    m.b.t. ledigen chemisch toilet. 

    Volg hiervoor de aanwijzingen ter plaatse.  

c. Ledigen chemisch toilet 

    * 's morgens tot 14.00 uur de even plaatsnummers.

    * 's middags na 14.00 uur de oneven plaatsnummers.

d. Bezoek is NIET toegestaan op de camping.

    Ook niet van gezinsleden of leden die tot uw huis-

    houden behoren. Op aanvraag kunnen we veelal

    het verzoek honoreren.  

e. Fietsenstalling wordt gesloten.

    Fietsen graag bij het kampeermiddel stallen.

f.  Campers graag water van huis meenemen. 

g. Afvalcontainers 

    De afvalcontainers worden op het terrein geplaatst.

    Denk om contacten bij de glasbak/papierbak. 

h. Info-hut wordt gesloten.

 

INFORMATIE: 

a. Desinfectie en handschoenen 

    We zullen voor het toiletgebouw zorgen voor

    een desinfecterende hand-gel. Ook zullen we bij

    het chemisch toilet handschoenen beschikbaar

    stellen.

b. Receptie is tot (voorlopig) 1 juni gesloten.

    Graag alle communicatie per telefoon 

    0521-597261. We zijn er zo en helpen u graag.

    Aanmelden per telefoon. Afrekenen per bank s.v.p.   

c. Folders, app-informatie en natuurkrant

    Deze zijn tot 17.00 uur te vinden in een rekje 

    bij het toiletgebouw.  

d. Actuele infromatie publicatiebord.

    Actuele informatie vindt u op het publicatiebord.

    Evenals de inlogcode voor de WiFi.  

 

Campingeigenaren en campinggasten zijn zelf

verantwoordelijk voor het naleven van de noodver-

ordening en het naleven van de algemene richtlijnen,

zoals afstand houden, geen samenkomst van mensen

en goede hygiëne. 

 

Camping De Olde Bargen, Jaap & Ietje Bakker 

Natuurcamping De Olde Bârgen, waar ruimte is 

voor rust en stilte!