Reserveringsformulier

Info reserveren 2024

INFO M.B.T. RESERVEREN, TARIEVEN EN KOSTEN

 

Per 1 februari is het weer mogelijk om te reserveren.

 

U kunt reserveren via de website, of een mail sturen naar info@oldebargen.nl  

Als u online reserveert ziet u meteen of de plaats vrij is gedurende de door u gewenste periode en de bijbehorende kosten. Twijfelt u, dan kunt u ons altijd een e-mail sturen.  

 

Extra brede plaatsen (plaats 074, 075 en 076)

We beschikken over 3 extra brede plaatsen, ca. 12,75/13.00 m. breed.  

 

Natuurcamping De Olde Bârgen, ...waar ruimte is voor rust en stilte!

Foto's

Foto: Kamperen in Drenthe op de Olde Bârgen

Kamperen in Drenthe op de Olde Bârgen

Meer foto's

Foto's

Foto: Dit zijn wij

Dit zijn wij

Meer foto's

Tarieven 2024

 Kampeerplaatsen             Laagseizoen             Hoogseizoen 

Kampeerplaats 1 pers.        €22,50                         €24,50

Kampeerplaats 2 pers.        €27,50                         €29,50

Huisdieren, per huisdier      €1,50                           €1,50

Extra persoon:

- Ouder dan 10 jaar            €5,00                           €6,00

- Tot 10 jaar                       €4,00                           €5,00

- Tot 4 jaar                         Gratis                           Gratis 

 

Gebruik wasmachine           €5,00                           €5,00

Gebruik wasdroger              €4,00                           €4,00

 

Gebruik elektriciteit  

- Bij verblijf korter 

  dan een maand                 €2,75                           €2,75

- Bij verblijf langer   

   dan een maand                €0,89 per kWh      €0,89 per kWh

 

Bovenstaande tarieven zijn per nacht inclusief: 9% BTW, toeristenbelasting á €1,35 p.p.p.n., milieuheffingen, energietoeslag á €2,00 p.p.p.n, Wi-Fi en gebruik van het sanitair gebouw 

 

Buiten de (school)vakanties rekenen wij bij een verblijf vanaf:

1 week                             10% korting

2 weken                           20% korting

3 weken of langer            25% korting

 

 

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

We hanteren 4 verschillende sets Algemene Voorwaarden, welke van toepassing zijn op uw verblijf op onze camping, als onderstaand aangegeven. 

1. Voorwaarden voor jaarplaatsen.

2. Voorwaarden voor seizoenplaatsen, verblijf =/>7 maanden.

3. Voorwaarden voor toeristische plaatsen, verblijf < 7 maanden.

4. Voorwaarden voor vakantieverblijven (Eco-Trekkerhut). 

De volledige versie sturen wij u, op verzoek, graag toe en ze liggen ter inzage bij de receptie!

 

Algemene Voorwaarden algemeen

Inleiding.

De Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op uw verblijf op Camping De Olde Bargen VOF. In de Algemene Voorwaarden zijn voor beide partijen de rechten en plichten duidelijk vastgelegd, enerzijds om e.e.a. juridisch goed te regelen en anderzijds om u en uw mede kampeerders een aangenaam verblijf op de camping te bezorgen. 

Goede voorwaarden betekenen duidelijke afspraken tussen u, uw gezinsleden en de ondernemer op wiens bedrijf u te gast bent. Lees de voorwaarden daarom zorgvuldig! 

Daar waar in deze Algemene Voorwaarden “ondernemer” is aangegeven, wordt van rechtswege  “Camping De Olde Bargen VOF” verstaan, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 70871175, in deze Algemene Voorwaarden “Camping De Olde Bargen” genoemd. 

Camping De Olde Bârgen is niet aangesloten bij RECRON. Mocht zich onverhoopt toch een geschil voordoen tussen u en Camping  De Olde Bârgen, waar wij samen niet uitkomen, dan dient het geschil te worden opgelost middels tussenkomst van de Nederlandse Rechter. 

Annuleren /annuleringsregeling

Vaak reserveert u uw vakantie of verblijf van tevoren om teleurstelling te voorkomen.  De Algemene Voorwaarden voorzien echter NIET in een annuleringsregeling. 

Regels omtrent het verblijf 

Deze algemene voorwaarden vormen, en zijn, het juridische kader van de overeenkomst tussen u, de recreant, de mederecreant en Camping De Olde Bârgen. Tevens zijn van toepassing op uw verblijf de bepalingen en voorwaarden zoals aangegeven in het Camping Reglement (CR), welke onlosmakelijk deel van de Algemene Voorwaarden uitmaken.

Belastingen 

Recreanten met een toeristische plaats krijgen met (een aanslag) toeristenbelasting te maken. U doet er goed aan zich te informeren over lokale belastingen. 

Slot

Heeft u na het doorlezen van de hier opgenomen passages of de Algemene Voorwaarden in zijn geheel, nog vragen, vraagt u dan om een toelichting. 

Wij staan u graag te woord. 

Overal waar ’hij’ wordt gebruikt, kan ook ’zij’ worden bedoeld.

 

Onderstaand zijn alleen Atikel 1 (Definities) uit de Algemene Voorwaarden en artikel 6 (Annulering) uit de Algemene Voorwaarden aangegeven.  

Artikel 1 - Definities

* In deze voorwaarden wordt verstaan onder: kampeermiddel:

  tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d., 

  waar van de maximale lengte van een vouwkampeerwagen,

  kampeerauto of toercaravan, incl. dissel, de 6,50 meter niet 

  te boven mag gaan;

* plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven 

  plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel voor

  toeristisch gebruik;

* toeristische plaats: een plaats die beschikbaar is voor een 

  kampeermiddel voor toeristisch gebruik; 

* ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de

  plaats aan de recreant ter beschikking stelt; 

* recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst

  inzake de plaats aangaat; 

* mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven

  perso(o)n(en).

* derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of

  zijn mederecreant;

* overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor

  het gebruik van de toeristische plaats. Hierbij dient aan de

  hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de 

  prijs begrepen is;

* informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte 

  gegevens over het gebruik van de gehuurde plaats en het

  kampeermiddel, de voorzieningen en de regels omtrent 

  het verblijf.

* annulering: de schriftelijke beëindiging van de 

  overeenkomst door de recreant, vóór de ingangsdatum

  van het verblijf.   

Artikel 6 - Annulering

1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan

   de ondernemer. Deze bedraagt

    - bij annulering meer dan drie maanden voor de

       ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;

    - bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de

       ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

    - bij annulering binnen twee tot één maand voor de

       ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

    - bij annulering binnen één maand voor de

       ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;

    - bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 

       100% van de overeengekomen prijs. 

2.   De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd 

      worden na aftrek van administratiekosten, indien

      de plaats door een derde op voordracht van de 

      recreant en met schriftelijke instemming van de

      ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde

      periode of een gedeelte daarvan. 

 

 Natuurcamping De Olde Bârgen, waar ruimte is voor rust en stilte!

Foto's

Foto: Toiletgebouw

Toiletgebouw

Meer foto's

Foto's

Foto: Welkom op De Olde Bargen

Welkom op De Olde Bargen

Meer foto's

Camping Reglement

Het Camping-Reglement 

Natuurcamping “De Olde Bârgen” profileert zich als een camping waar ruimte is voor rust en stilte en natuurlijk natuur. Een groot deel van het Camping Reglement is dus

gebaseerd op rust en stilte, een zo natuurlijk mogelijke uitstraling en om u en uw medegasten een aangenaam verblijf op de camping te bezorgen!  

 

Camping Reglement - Algemeen

* U rijdt stapvoets op het terrein (maximaal 5 km/h.) 

  en zoveel mogelijk op de verharding s.v.p.

* Uw radio en/of TV zijn alleen voor uzelf hoorbaar.

* BBQ-en mag, maar niet op het gras of op de picknicktafels

  vanwege de hitte. Er zijn tegels beschikbaar.

* Uw bezoek mag niet met een motorvoertuig op de

  camping. Parkeren bezoekers op het parkeerterrein.

* Aanhangers dienen gestald te worden op het 

  parkeerterrein. 

* Voor 8:00 uur en na 22:00 is het rustig op de camping en

  wordt er niet met een motorvoertuigen gereden op de

  camping.

* Open vuur is alleen toegestaan in de stookhut op het

   tentenveld.

* U en uw bezoek mogen natuurlijk geen overlast

   veroorzaken aan de andere campinggasten.

* Grote (verjaardag) visites of reünies kunnen niet

   op de camping plaatsvinden. 

* Uw hond dient te allen tijde aangelijnd te zijn en

  buiten de camping te worden uitgelaten. 

* S.v.p. eventuele logies voor aankomt aanmelden.

* S.v.p. binnen 24 na aankomst aanmelden.

  PS: indien wij tijdens uw aankomst niet aanwezig zijn,

  graag een briefje met uw NAW-gegevens in de 

  brievenbus, rechts naast de receptie.

* Kinderen jonger dan 7 jaar mogen alleen onder

  begeleiding in of bij het sanitairgebouw. 

 

Camping Reglement - Specifiek m.b.t. uw kampeerplaats

* Windschermen, losse of aangeritste bergingen, 

   opbergkisten,  partytenten e.d., zijn niet toegestaan.

 * Luifels voor een voortent zijn niet toegestaan op de 

   plaatsen 58 t/m 60, 64 t/m 66 en de plaatsen 70 t/m 77.

* Onder luifels en in voortenten mag geen dampdichte

   folie (plasticfolie) worden gebruikt.

* Er mogen maximaal 8 vlondertegels(400 x 400 mm), buiten

  het kampeermiddel c.q. voortent aanwezig zijn.

* Maximaal 1 auto per kampeerplaats. Een eventueel 2e auto

  op het parkeerterrein parkeren (Geldt vanaf 31 maart tot

   en met 31 oktober).  

* Het in werking hebben van airco’s is niet toegestaan

  vanwege geluidoverlast. 

* Buitenlichten/(led)-lampjes e.d. zijn alleen toegestaan

  indien u aanwezig bent. 

* De auto naast het kampeermiddel parkeren.  

* Indien u tijdelijk, meer als 3 dagen/-nachten, niet aanwezig

  bent, dient uw plaats vrij te zijn van losse voorwerpen,

  eventuele luifels dienen dan te zijn verwijderd en de

  gordijnen te zijn geopend (vitrage is prima).

* U dient uw kampeerplaats/het gras direct rondom uw

  kampeermiddel/voortent/luifel, zelf, en netjes te

  onderhouden (strimmer en/of grasmachine zijn

  beschikbaar). (Geldt voor een verblijf/arrangement

  > 1 maand) 

* Indien uw plaats om e.e.a. reden niet toereikend is

  voor uw auto, dan de auto parkeren op het parkeerterrein

  (Geldt vanaf 31 maart tot en met 31 oktober). 

* Het opladen van elektrische auto 's is zonder onze

   toestemming niet toegestaan op uw kampeerplaats. 

 

Indien u om dwingende redenen wilt afwijken van de

Algemene Voorwaarden en of het CampingReglement  

dan vernemen we dat graag vooraf van u! 

 

Natuurcamping De Olde Bârgen, waar ruimte is voor rust en ... stilte.

Tarieven 2024